Tất cả sản phẩm

Hiển thị 1-3 trong tổng số 3 kết quả

Bể rửa siêu âm

Bể rửa siêu âm 

– Bể rửa siêu âm là sản phẩm làm sạch đánh bóng dụng cụ mẫu bằng sóng siêu âm

– Bể rửa siêu âm được phân phối trực tiếp tại công ty thiết bị khoa học khang kiên.

– Thích hợp dùng trong phòng thí nghiệm dùng để đồng nhất mẫu và dung dịch y khoa, rửa dụng cụ thủy tinh nhựa, vật dụng kim loại bị bám bẩn.

Bể rửa siêu âm có nhưng loại sau

BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUB5, BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANTXUB10, BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUB 12 , BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUB18, BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUB 25, BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUBA1,  BỂ RỬA SIÊU ÂM GRANT XUBA3 

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 0.8 LÍT S10

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 0.8 LÍT S10H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 1.75 LÍT S15

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 1.75 LÍT S15H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 2.75 LÍT S30H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 2.75 LÍT S30

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 4.25 LÍT S40H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 4.25 LÍT S40

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 5.75 LÍT S60H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 5.75 LÍT S60

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 9.5 LÍT S100H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 9.5 LÍT S100

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 6.9 LÍT S70H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA – ĐỨC 9.4 LÍT S80

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 7.4 LÍT S90H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 9.4 LÍT S80H

BỂ RỬA SIÊU ÂM  ELMA – ĐỨC 12.75 LÍT S120

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 12.75 LÍT S120H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 18 LÍT S180H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 12.5 LÍT S130H

BỂ RỬA SIÊU ÂM ELMA 28 LÍT S300

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 28 LÍT S300H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 28 LÍT S300H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 45 LÍT S450H

BỂ RỬA SIÊU ÂM GIA NHIỆT ELMA 90 LÍT S900H